אוגוסט 13, 2020

חול טובעני מסוכן וגאות רוח מהירה מאוד במונט סן מישל, נורמנדי, צרפת

שימו לב כי דירות הגאות הגאות המקיפות את האי משמועות כמרחבי חול.

למבקרים באי לא מומלץ לנסות לחצות את הדירות ברגל. עדיף שיהיה בטוח יותר עם קבוצה מאשר (סליחה) לבחון בעצמכם.

עם זאת, אם תחליט לטייל בין דירות הגאות והשפל (עם קבוצה), תהיה מוכן לחלוץ נעליים ולנקות את הרגליים אחרי, שכן הדירות בוציות למדי. הגאות והשפל כאן הוא אחד המהירים באירופה. הגאות הגיעה למהירות של יותר מ 20 קמ"ש.


נסה לרוץ כל כך מהר בבוץ ובמרחק רב.

אז כדי לך לעולם לא נסה לטייל בחולות בלי לבדוק את טבלאות הגאות.

זה יעץ רק לנסות כל סוג של מעבר באמצעות א מדריך מוסמך.